NAZI UNDERGROUND for HISTORY CHANNEL

NAZI UNDERGROUND

Za chwilę zdjęcia. Polsko-amerykańska kolumna samochodów na planie.

Kamera: akcja!  Reżyser i II reżyser przy pracy.

Co jest pod ziemią?  Eksploracja  tunelu w Górach Sowich.